Osadniki

Osadniki są elementami łączącymi rury spustowe, odprowadzające wodę z rynien, z rurami kanalizacji deszczowej ø 110 mm. Osadniki pasują do rur spustowych firmy Marley o średnicach ø 75, 90 i 105 mm, i spełniają funkcje rewizji. Dwa osadniki posiadają zasyfonowanie oraz adaptery do połączenia z rurami spustowymi. Zbiorniki tych osadników gromadzą zanieczyszczenia spływające z dachu budynku i jednocześnie zapobiegają ich przedostawaniu się do rur kanalizacyjnych. Zgromadzone zanieczyszczenia można bardzo łatwo usunąć z osadnika podnosząc jego pokrywę.

Osadnik w kolorze czarnym spełnia podwójną funkcję czyli oprócz odprowadzenia wody z dachu może dzięki znajdującej się w komplecie kratki (zamiennie z klapą) odprowadzać wodę z powierzchni gruntu przy budynku (spełnia rolę wpustu).
Następny model osadnika jest bez syfonu, posiada koszyczek osadczy, znajdujący się w miejscu ujścia wody do rury kanalizacyjnej. Występuje w kolorze szarym, czarnym i brązowym. Osadnik ten można łączyć z rurami spustowymi o średnicach ø 75, 80, 90, 100, 110 i 125 po wcześniejszym wycięciu w osadniku odpowiednio zwymiarowanego pierścienia. Zgromadzone zanieczyszczenia można bardzo łatwo usunąć z osadnika podnosząc jego pokrywę.

Nowość – osadnik w kolorze brązowym.
W związku z dużym zainteresowaniem instalacjami rynnowymi z użyciem osadników postanowiliśmy wzbogacić naszą ofertę o osadnik w kolorze brązowym bez syfonu [nr.kat. 924642]. Osadnik instalujemy do rur spustowych o średnicy 50,75,80,90,100,110, i 125 mm.

Zasady montażu.
Aby osadnik prawidłowo funkcjonował należy w sposób prawidłowy go zamontować:

  • Wykonujemy wykop w miejscu zamocowania osadnika, głębokość musi być taka aby po wykonaniu kolejnych czynności wierzchnia część osadnika była zlicowana z powierzchnią gruntu
  • Dno wykopu musi być wylane betonem, podłączamy rurę kanalizacyjną do osadnika
  • Zlicowany osadnik z gruntem oblewamy betonem, grubość 4-5cm
  • Podłączamy rurę spustową, musimy dobrać odpowiednią średnicę w osadniku do rury spustowej
  • W przypadku osadników z zasyfonowaniem na okres zimowy syfon należy wyciągnąć
  • Kilka razy w roku osadnik należy wyczyścić